Home Legislativa Provoz dronů v EU a jejích pravidla

Provoz dronů v EU a jejích pravidla

Provoz dronů v evropské ínií podléhá zvláštním předpisem UCL v každé zemi zvlášť. Pro správnou provozování dronů v zemích EU Vám přinášíme souhrnný seznam zemí a jejich pravidla.