V roce 2017, nová pravidla pro drony vešla v platnost. V tomto článku popisujeme všechny důležité body, které musíte vědě, pokud plánujete v Německu létat.

Flying Drones in Germany Maximální letová výška:

Multikoptéry smí létat pouze do výšky 100 metrů nad zemí. Létat výše je možné pouze v případě, pokud se nacházíte na modelářském letišti, nebo jste obdržel povolení od civilního leteckého úřadu. Pokud jste v řízeném letovém prostoru, maximální výška činí 50 metrů.

Maximální vzdálenost a FPV:

Mluvíme o letech mimo dohled, při kterých vy, jakožto pilot, nejste schopen pozorovat a ovládat koptéru pouhým okem, ale jste odkázán na monitor, nebo FPV brýle.

V zásadě jsou FPV lety povoleny, pokud letíte ve výšce do třiceti metrů nad zemí. Pokud vaše koptéra váží více než 250 gramů, potřebujete také druhou osobu, která bude dron sledovat bez pomoci dioptrických pomůcek a upozornit vás na případná nebezpečí v průběhu letu. Při splnění těchto podmínek váš let nespadá pod zákonem daná vymezení FPV let.

Pokud vám tato omezení nestačí, můžete požádat o povolení k FPV letům od Národního úřadu pro Letectví. Bohužel je toto povolení garantováno pouze pro bezpilotní letouny se vzletovou hmotností vyšší než 5 kilogramů.

Povinné pojištění:

Jste povinni koupit si pojištění pro drony, pokud operujete v Německu.

Maximální vzletová hmotnost: Pokud váš dron váží méně než 5 kilogramů, smíte létat bez dalšího povolení, pokud dodržujete ostatní pravidla. Pokud chcete létat s dronem o váze vyšší než je 5 kg, musíte si vyřídit německou licenci („Drohnen-Kenntnisnachweis„).

Vzdálenost od letišť: Bezpečná vzdálenost 1,5 kilometru musí být dodržena od vnější hranice letiště.

Další bezpečné vzdálenosti:

Poslední legislativa týkající se dronů definuje několik situací, při kterých musíte dodržet vzdálenost 100 metrů od určitých subjektů.

 • Davy (Skupina více než dvanácti lidí).
 • Nehody, místa nehod, místní úřady a organizace s bezpečnostní zodpovědností.
 • Federální dálnice, vodní cesty a železnice.
 • Průmyslové oblasti
 • Vězení a vybavení podléhající výkonné moci.
 • Budovy a vojáci Německé armády, stejně jako další armádní továrny a zařízení.
 • Elektrárny a zařízení pro distribuci energie (tepelné elektrárny, větrné…).
 • Továrny, jejichž provoz spadá pod 4. úroveň biologické ochrany podle „Biological Agents Ordinance“ (instituty v Hamburku, Berlíně, Marburgu nebo na ostrově Riems).
 • Území státních orgánů, stejně jako federálních vlád a států a nejvyšších federálních a státních úřadů.
 • Diplomatické a konsulární ambasády.
 • Mezinárodní organizace spadající pod mezinárodní zákony (UN, EU, NATO…).
 • Území policie a dalších bezpečnostních složek.

To samo o sobě limituje mnoho operací dronů. Také v zemědělských částech mohou být výrazné omezení. Zde můžete nalézt dobrou mapu, která shrnuje mnoho nových letových zákazů.Drone Map for Germany

Úřad pro civilní letectví může udělit povolení k letu v těchto oblastech. Bohužel, každý stát má svoje CAA (ÚCL). Každé CAA uděluje povolení jinak. Záleží tedy na vaší lokalitě, jestli dokážete získat povolení pro tyto oblasti.

Zákazy letu: Přelet nad osobními majetky je zakázán pro koptery, které váží více než 250 gramů, nebo jsou schopny pořizovat, uchovávat nebo přenášet video nebo fotografie. Týká se to také zvukových záznamů a radio signálů. Pro lety s normálními drony s kamerou je potřeba získat souhlas osob, jejichž práva mohou být narušena. Tudíž, majitelé nebo obyvatelé musí být dotázáni na souhlas s přeletem.

Časy letu: Lety v noci jsou dovoleny pouze se speciálním povolením.

Specifická legislativa:

Multikoptery by měly být označeny značkou, umožňující dohledání vysílače v případě nehody, aby mohl být nalezen viník. Označení je povinné od váhy 250 gramů. Na značce dronu musí být jméno majitele, adresa a doporučujeme i telefonní číslo.

Tvůrce zákona vytvořil požadavky na označení dronu. Tento materiál musí být především nehořlavý. Federální ministerstvo dopravy a digitální infrastruktury (BMVI) říká, že hliníková destička s gravírovanou adresou je dostačující.

Omezení pro komerční piloty:

S novými pravidly pro drony z roku 2017, předchozí rozdělení letů je převážně zrušeno a nyní platí stejná pravidla pro hobby a komerční piloty. To je pozitivní věc, jelikož doposud byli profesionální piloti silně znevýhodněni.

Všechny naše informace pocházejí z našeho průzkumu psaných pravidel v Německu. Nemůžeme zaručit správnost těchto informací. Pokud chcete mít stoprocentně přesné informace, prosím kontaktujte příslušné úřady. Prosím, zanechte nám komentář, pokud máte více informací, nebo zkušenosti s létáním s drony v Německu.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.