Poslanci Evropského parlamentu dnes podpořili nová pravidla upravující bezpečné používání dronů. Dali také souhlas s novelizací pravidel v oblasti bezpečnosti letectví v EU.
Většina dronů dnes spadá pod vnitrostátní pravidla, což může brzdit vývoj trhu. Na základě rizik souvisejících například s hmotností dronů nebo oblastí provozu, by měly mít budoucí drony další funkce, jako je například automatizované přistání v případě ztráty kontaktu se systémem. Pro některé provozovatele dronů to znamená, že budou muset v budoucnu projít výcvikem. Legislativa také předpovídá pro větší drony registraci v národním rejstříku a označení dronů. Evropská komise nyní musí připravit detailnější pravidla například upravující maximální výšku a vzdálenost pro lety dronů, certifikaci dronů a školení jejich provozovatelů.
zdroj zde

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.