Využití dronů pro diagnostiku fotovoltaických elektráren

0
37

Fotovoltaické panely jsou velmi citlivé na vnější povětrnostní vlivy a vyžadují pravidelné kontroly a diagnostické testy. Tyto testy zaručí udržení efektivity výroby elektrické energie. Efektivním řešením pro provádění testů může být použití dronů.

Nebezpečí hotspotů

Diagnostika je prováděna pomocí termovize, která zobrazí rozložení teploty a zvýrazní přehřívající se body na okolních fotovoltaických článcích. Tyto body se nazývají „hotspoty“ a vznikají v důsledku zastínění nebo poškození článků v průběhu výroby elektřiny nebo v důsledku nevhodné dopravy panelůy.

Vznik hotspotů má za následek zhoršení efektivity výroby elektrické energie, v nejhorším případě i nebezpečí požáru panelu v důsledku samovznícení. Teplota takového bodu může sahat až k 250°C, navíc dochází ke ztrátám výroby v rozmezí od 5 do 25%.

Standardní diagnostický test spočívá v tom, že solární park obchází servisní technik s termokamerou. Tento způsob je časově velmi náročný, vyžaduje čas na kontrolu v řádech několika hodin. Navíc jeho prostřednictvím nezískáme komplexní termografický obraz testované plochy.

Kontrola pomocí dronů

Tuto činnost lze však zefektivnit za pomocí dronů nastavených na danou plochu elektrárny a vybavených odpovídajícím programem. Jejich použitím zkrátíme čas potřebný pro provedení diagnostického testu na několik desítek minut.

Celý let dronu, tedy start, přelet i přistání, lze naprogramovat podle aktuální potřeby. Použitím termovizní kamery propojené se systémem GPS získáme kompletní mapu terénu s prostorovým rozložením teplot. Prostřednictvím takto pořízeného termogramu máme přehled o teplotách v libovolných místech, díky spojení s GPS lze navíc vyznačit souřadnice daného bodu. V neposlední řadě získáme i kamerový snímek.

Zmíněné vlastnosti a výhody využití dronů k termovizní diagnostice mají vliv na zkrácení doby potřebné pro provedení takového testu. S tím souvisí rovněž i rychlejší lokalizace případných poruch a zajištění spolehlivosti práce celé fotovoltaické elektrárny.

Diagnostika za 30 minut

Polská firma Trójfazowy.pl spolu s partnerskou firmou AMB Energia provedla diagnostický test na největší fotovoltaické elektrárně v Polsku. Jedná se o elektrárnu ve městě Kolno s instalovaným výkonem 1,84 MW.

Provedené testy byly zaměřeny na odhalení poškozených a znečištěných panelů. Celkový čas potřebný k testu 7 tisíc panelů byl kolem 30 minut. Za pomocí termovizního a kamerového snímku byla provedena analýza, která byla zaměřena na vznik a příčinu vzniku hotspotů.

Všechny odchylky byly označeny v plánech elektrárny a pomohly tak majiteli udržet efektivitu elektrárny na maximální úrovni díky výměně vadných článků nebo odstranění zastínění.

Trojfazowy.pl

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 2 – „Hotspot“ viditelný na termografickém obraze vytvořeným dronem (FVE Kolno II, AMB Energia)

Využití bezpilotních letounů (dronů) představuje velmi inovativní metodu, která může mít zásadní vliv na vznik dalších solárních elektráren. Drony lze libovolně nastavit v závislosti na potřebách diagnostického testu a díky tomu získat co možná nejrychlejší a nejpřesnější obraz závad solárního parku. Toto téma by tedy mohlo zajímat zejména investory a také vlastníky fotovoltaických ektráren.

Trojfazowy.pl

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 3 – Plán fotovoltaické elektrárny s vyznačeným místem, kde byl hotspot odhalen)

zdroj zde: http://www.solarninovinky.cz/?nove-produkty/2015042601/vyuziti-dronu-pro-diagnostiku-fotovoltaickych-elektraren

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.